OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Metoda Krakowska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Metoda Krakowska

Zaproszenie do składania ofert na dostawę Sprzętu i pomocy dydaktycznych do terapii METODA KRAKOWSKA w ramach projektu „Dzieci Cały Nasz Świat – wyrównywanie deficytów dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu z