POSZUKIWANI Specjaliści od INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

do wykonania zajęć dodatkowych dla grupy 20 dzieci z Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Chatka Małolatka w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 15 kwietnia 2020 – 15 lutego 2021

pełna treść OGŁOSZENIA znajduje się tutaj

www.dreamsart.pl

Projekt pt.: „Dzieci Cały Nasz Świat – wyrównywanie deficytów dzieci niepełnosprawnych w NPzOI Chatka Małolatka Gorzów Wlkp.”

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja
Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *