Z ogromnym zadowoleniem dzielimy się informacją, że w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego realizacja całego projektu została przesunięta na okres od stycznia do grudnia 2021.

Wykonane zostaną wszystkie zadania zapisane w projekcie:

  • indywidualne zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami
  • zakup narzędzi i pomocy do pracy z dziećmi Metodą Krakowską i do Integracji Sensorycznej
  • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje dla kadry dydaktycznej naszej placówki

W związku z tym PONOWNIE OGŁASZAMY

  1. Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci INTEGRACJA SENSORYCZNA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia 2021 do grudnia 2021, razem 800 godzin zajęć link do ogłoszenia i formularza ofertowego znajduje się tutaj https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15463
  2. Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci METODA KRAKOWSKA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia 2021 do grudnia 2021, razem 800 godzin zajęć link do ogłoszenia i formularza ofertowego znajduje się tutaj https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1547
  3. Termin składania ofert 23 listopada 2020

Projekt nr RPLB.08.01.01-08-0038/19 – „Dzieci Cały Nasz Świat – wyrównywanie deficytów dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Chatka Małolatka Gorzów Wlkp.”

Informacja dodatkowa: W odpowiedzi na zaproszenia do składania ofert na zajęcia dodatkowe 1. Metoda Krakowska i 2. Integracja Sensoryczna, opublikowane w marcu 2020 nie wpłynęła żadna oferta

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *