Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci METODA KRAKOWSKA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia 2021, razem 800 godzin zajęć, część DCzęść D: zajęcia dodatkowe indywidualne dla grupy 5 dzieci – 6 latki

Każda część oznacza przygotowanie i wykonanie łącznie 200 godzin zajęć indywidualnych w okresie od stycznia do grudnia 2021 dla grupy liczącej 5 (pięcioro) dzieci  (5 dzieci x 40 godzin). Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub dowolną ilość części zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru po jednej ofercie do każdej części zamówienia spośród ofert złożonych przez różnych Wykonawców. 

Wskazanie przez wykonawcę gotowości do realizacji zajęć dodatkowych w wybranej części zamówienia, tj. dla danej grupy wiekowej dzieci nie oznacza, że w przypadku uznania oferty za korzystną Wykonawca będzie realizował zajęcia z tą grupą wiekową dzieci.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania listy rankingowej spośród wszystkich złożonych ofert, wybrania najkorzystniejszych ofert i przypisania ich do odpowiednich grup wiekowych

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie poniższe 4 WARUNKI KONIECZNE, tj.                                                                     

1.Ukończył kurs/szkolenie METODA KRAKOWSKA

2. Przeprowadził minimum 30 godzin zajęć z METODY KRAKOWSKIEJ        

3. Posiada minimum 30 godzin doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym                                                                                                           

4. Posiada (najpóźniej w dniu podpisania umowy) aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pełna treść ogłoszenia i FORMULARZ OFERTOWY do pobrania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24792

Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2021, godzina 23:59 elektronicznie na e-mail:
przedszkole.chatka@gmail.com

Na pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania ofert odpowiada Agnieszka Przybył Koordynator projektu e-mail: chatkamalolatka.gorzow@gmail.com tel. 609108408

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *