Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do terapii  INTEGRACJA SENSORYCZNA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do terapii INTEGRACJA SENSORYCZNA wg poniższej Specyfikacji Wyszczególnienie cena tablica sensoryczna DŻUNGLA    nasze ciało-plakat   zaczarowany ogród   zmysły i

Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do terapii  METODA KRAKOWSKA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do terapii METODA KRAKOWSKA wg poniższej Specyfikacji POMOCE DYDAKTYCZNE DO METODY KRAKOWSKIEJ Zestaw „Kocham czytać”  Sylaby Inaczej – Zestaw 1-4  Sylaby

METODA KRAKOWSKA Ogłoszenie nr 4 z dnia 28.12. 2020 o zamówieniu: część D

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci METODA KRAKOWSKA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia

Integracja Sensoryczna Ogłoszenie nr IV z dnia 28.12. 2020 o zamówieniu: część A,C,D

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci INTEGRACJA SENSORYCZNA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia

Wyniki naborów nr 2 i 3 na zajęcia dodatkowe: Integracja Sensoryczna i Metoda Krakowska

Informujemy uprzejmie, że zamknięte zostały postępowania nr 2 i 3 prowadzone na podstawie ogłoszeń nr 2 z 9 listopada oraz ogłoszeń nr 3 z 1 i 2 grudnia. Wykonawcy, których

III Zaproszenie do składania ofert METODA KRAKOWSKA

na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci METODA KRAKOWSKA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia 2021 ,

III Zaproszenie do składania ofert INTEGRACJA SENSORYCZNA

na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci INTEGRACJA SENSORYCZNA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia 2021 ,

Informacja o wynikach postępowania METODA KRAKOWSKA

Informujemy, że w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci METODA KRAKOWSKA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina

Informacja o wynikach INTEGRACJA SENSORYCZNA

Informujemy, że w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci INTEGRACJA SENSORYCZNA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina

INTEGRACJA SENSORYCZNA II Zaproszenie do składania ofert

Przygotowanie i realizacja indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci INTEGRACJA SENSORYCZNA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko, 1 godzina tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia 2021 , razem