Nauka tolerancji, szacunku, wyrozumiałości i empatii w stosunku do drugiego człowieka

to podstawowa misja naszego przedszkola
Layer
Layer
Layer

Troskliwa opieka oraz
prawidłowy rozwój

Przedszkole „Chatka Małolatka” ma jasno sprecyzowany cel. Chcemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko czuło się szczęśliwe i docenione. W otoczeniu kolorowych, mądrych i bezpiecznych zabawek, pod opieką serdecznych i wykwalifikowanych nauczycieli, przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości.

 • Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 2,5 roku do lat 6
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach przedszkola
 • Bezpieczny i funkcjonalny własny plac zabaw bezpośrednio przy budynku przedszkola
ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

INTEGRACJA

oferta kształcenia specjalnego

Przyjmujemy do naszego przedszkola dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności. Pobyt oraz terapia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest BEZPŁATNY.
W oparciu o orzeczenie opracowujemy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który gwarantuje realizację zajęć w grupie ogólnej a także indywidualne zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne.

Image module
Image module

WSPÓLNE PRZEBYWANIE

dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Szanowni Rodzice pamiętajmy, że przebywanie razem dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, to niewymierne korzyści dla obu stron. Poprzez zabawę, realizację zajęć edukacyjnych czy wspólne wyjścia, dzieci zdrowe w naturalny sposób uczą się otwartości na innych, opiekuńczości, akceptacji wszelkiej odmienności i stają się bardziej uspołecznione.

Zajęcia dostosowane do wieku

 • Łagodna adaptacja, troskliwa, profesjonalna opieka i domowa atmosfera
 • Bajkoterapia z zabawami wspomagającymi rozwój mowy
 • Zajęcia muzyczne oraz plastyczne
 • Ciekawe i twórcze aktywności ruchowe – zabawy paluszkowe
 • Nauka współpracy w grupie
 • Łagodna adaptacja, troskliwa, profesjonalna opieka i domowa atmosfera
 • Bajkoterapia z zabawami wspomagającymi rozwój mowy
 • Zajęcia muzyczne oraz plastyczne
 • Ciekawe i twórcze aktywności ruchowe – zabawy paluszkowe
 • Nauka współpracy w grupie
 • Rozwój społeczno-emocjonalny, językowo-poznawczy i ruchowy
 • Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe
 • Ćwiczenia z samoobsługi
 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza, poznawanie przez doświadczenie, omawianie zjawisk
 • Funkcjonowanie w grupie, samodzielność, pamięć i uwaga
 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza, eksperymentowanie
 • Zajęcia dydaktyczne w zakresie mowy
 • Zajęcia plastyczne i muzyczne
 • Ćwiczenia gimnastyczne i zdrowa rywalizacja sportowa
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Nasza kadra

Image module
Pani Bogumiła
nauczycielka gr.I Mali Odkrywcy
Drodzy rodzice, praca z Waszymi Pociechami sprawia mi ogromną przyjemność. Jestem osobą wesołą i energiczną. Lubię się bawić z dziećmi, śpiewać i tańczyć. Razem tworzymy ciekawe prace plastyczne. Jednak najważniejszą moją dewizą jest bezpieczeństwo dzieci powierzonych mojej opiece.
Pani Jagoda
nauczycielka gr.II Mali Wędrowcy
Interesuję się sportem, muzyką i tańcem. Mam za sobą warsztaty taneczne, a zdobytą tam wiedzę chętnie wykorzystuję na zajęciach. Moim hobby jest rękodzieło, razem z dziećmi potrafię zrobić „coś z niczego”. Jestem również molem książkowym, czym staram się zarazić dzieci poprzez głośne czytanie bajek.
Image module
Image module
Pani Monika
nauczycielka gr.I Mali Odkrywcy
Jestem zwolenniczką poznawania poprzez doświadczenie, dlatego ciągle doskonalę swój warsztat pedagogiczny aby z przyjemnością zabrać maluchy w świat eksperymentów, dzięki którym będą mogły łatwiej zrozumieć otaczające je w życiu zjawiska.
Pani Magda
nauczycielka gr.IV Mali Podróżnicy
Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz wczesnoszkolną. Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa, a zarazem konsekwentna. Kieruje mną przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do stworzenia niepowtarzalnej wizji świata.
Image module
Image module
Pani Ewelina
nauczycielka gr.III Mali Tropiciele
Jestem osobą pełną pozytywnej energii, którą chętnie przekazuje dzieciom. Poprzez działania twórcze chcę dać im możliwość rozwijania ich wyobraźni. Najważniejsze jest dla mnie szczęście dzieci, dlatego staram się zapewnić bezpieczną oraz przyjazną przestrzeń dla ich rozwoju.
Pani Natalia
nauczycielka gr.III Mali Tropiciele
Moje doświadczenie w pracy z dziećmi nauczyło mnie, że poprzez dobrą zabawę w czasie zajęć dzieci stają się bardziej samodzielne i otwarte w swoich działaniach. Wiedzę zdobytą podczas studiów staram się wykorzystać w codziennej pracy. Jestem zorganizowana, lubię czytać książki i to zarówno w czasie wolnym jak i podczas zajęć z dziećmi. Uważam, że nic tak nie rozwija dziecięcej wyobraźni jak czytanie.
Image module
Image module
Kamila Lech
dyrektor
Psychopedagog absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku psychopedagogika dodatkowo studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W swojej pracy kieruje się mottem: "Kiedy dziecko się śmieje śmieje się cały świat" Janusz Korczak.
Pani Kaja
nauczycielka gr. II Mali Odkrywcy
jestem osobą uśmiechniętą, kreatywną oraz zaangażowaną w swojej pracę. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Staram się, aby każdy dzień w przedszkolu był ciekawy, pełen różnorodnych zabaw. Bardzo lubię wykonywać z dziećmi różne formy prac plastycznych, które rozwijają ich inwencję twórczą oraz wyobraźnie.
Image module
Image module
Pani Iwona
nauczycielka gr.II Mali Wędrowcy
praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię to co lubię i o czym zawsze marzyłam. Staram się otaczać dzieci ciepłem, życzliwością i zrozumieniem, po to by w przedszkolu czuły się jak w domu bo praca z dziećmi to nie tylko nauka! Jestem osoba otwartą, spokojną i obowiązkową. W czasie wolnym lubię czytać książki i podróżować. Najważniejsze dla mnie jest to aby dziecko czuło się bezpieczne i szczęśliwe.
Image module

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

„Chataka Małolatka”

66-400 Gorzów Wlkp

Ul. Dekerta 93

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Chatka Małolatka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 93, reprezentowana przez: Kamilę Lech, Nip 5993232183 ; Telefon 724343434

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o naukę i opiekę z Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Chatka Małolatka” w Gorzowie Wlkp., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

 3. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prawidłowego realizowania zawartej umowy, składania raportów do Urzędu Miasta Gorzów, Systemu Informacji Oświatowej i innych zadań oświatowych, do których realizacji potrzebne są dane zawarte w umowie, oraz przy realizacji Projektów Unijnych.

 4. Informuję, że dane osobowe przedstawione w umowie przekazane będą w w/w celach: Urzędu Miasta Gorzów; Systemu Informacji Oświatowej; nauczycielom i innym osobom zatrudnionym w przedszkolu lub współpracującym z nim w celu prawidłowego realizowania zadań umowy , prawa oświatowego i innych przepisów prawnych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do których były one potrzebne tj. realizowanie projektu unijnego.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o opiekę i naukę z Niepublicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi „Chatka Małolatka” w Gorzowie Wlkp.