Nauka tolerancji, szacunku, wyrozumiałości i empatii w stosunku do drugiego człowieka

to podstawowa misja naszego przedszkola
Layer
Layer
Layer

Troskliwa opieka oraz
prawidłowy rozwój

Przedszkole „Chatka Małolatka” ma jasno sprecyzowany cel. Chcemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko czuło się szczęśliwe i docenione. W otoczeniu kolorowych, mądrych i bezpiecznych zabawek, pod opieką serdecznych i wykwalifikowanych nauczycieli, przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości.

 • Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 2,5 roku do lat 6
 • Grupa KLUBU DZIECIĘCEGO dla maluszków już od 1 roku życia
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach przedszkola
 • Bezpieczny i funkcjonalny własny plac zabaw bezpośrednio przy budynku przedszkola
ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

INTEGRACJA

oferta kształcenia specjalnego

Przyjmujemy do naszego przedszkola dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności. Pobyt oraz terapia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest BEZPŁATNY.
W oparciu o orzeczenie opracowujemy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który gwarantuje realizację zajęć w grupie ogólnej a także indywidualne zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne.

Image module
Image module

WSPÓLNE PRZEBYWANIE

dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Szanowni Rodzice pamiętajmy, że przebywanie razem dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, to niewymierne korzyści dla obu stron. Poprzez zabawę, realizację zajęć edukacyjnych czy wspólne wyjścia, dzieci zdrowe w naturalny sposób uczą się otwartości na innych, opiekuńczości, akceptacji wszelkiej odmienności i stają się bardziej uspołecznione.

Zajęcia dostosowane do wieku

 • Łagodna adaptacja, troskliwa, profesjonalna opieka i domowa atmosfera
 • Bajkoterapia z zabawami wspomagającymi rozwój mowy
 • Zajęcia muzyczne oraz plastyczne
 • Ciekawe i twórcze aktywności ruchowe – zabawy paluszkowe
 • Nauka współpracy w grupie
 • Rozwój społeczno-emocjonalny, językowo-poznawczy i ruchowy
 • Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe
 • Ćwiczenia z samoobsługi
 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza, poznawanie przez doświadczenie, omawianie zjawisk
 • Funkcjonowanie w grupie, samodzielność, pamięć i uwaga
 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza, eksperymentowanie
 • Zajęcia dydaktyczne w zakresie mowy
 • Zajęcia plastyczne i muzyczne
 • Ćwiczenia gimnastyczne i zdrowa rywalizacja sportowa
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Nasza kadra

Image module
Pani Bogumiła
opiekun w Klubie Dziecięcym
Drodzy rodzice, praca z Waszymi Pociechami sprawia mi ogromną przyjemność. Jestem osobą wesołą i energiczną. Lubię się bawić z dziećmi, śpiewać i tańczyć. Razem tworzymy ciekawe prace plastyczne. Jednak najważniejszą moją dewizą jest bezpieczeństwo dzieci powierzonych mojej opiece.
Pani Jagoda
opiekun w Klubie Dziecięcym
Interesuję się sportem, muzyką i tańcem. Mam za sobą warsztaty taneczne, a zdobytą tam wiedzę chętnie wykorzystuję na zajęciach. Moim hobby jest rękodzieło, razem z dziećmi potrafię zrobić „coś z niczego”. Jestem również molem książkowym, czym staram się zarazić dzieci poprzez głośne czytanie bajek.
Image module
Image module
Pani Monika
nauczycielka gr.III Mali Odkrywcy
Jestem zwolenniczką poznawania poprzez doświadczenie, dlatego ciągle doskonalę swój warsztat pedagogiczny aby z przyjemnością zabrać maluchy w świat eksperymentów, dzięki którym będą mogły łatwiej zrozumieć otaczające je w życiu zjawiska.
Pani Beata
nauczycielka gr.III Mali Odkrywcy
Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz wczesnoszkolną. Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa, a zarazem konsekwentna. Kieruje mną przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do stworzenia niepowtarzalnej wizji świata.
Image module
Image module
Pani Dominika
nauczycielka gr. II Mali Podróżnicy
Jestem osobą pełną pozytywnej energii, którą chętnie przekazuje dzieciom. Poprzez działania twórcze chcę dać im możliwość rozwijania ich wyobraźni. Najważniejsze jest dla mnie szczęście dzieci, dlatego staram się zapewnić bezpieczną oraz przyjazną przestrzeń dla ich rozwoju.
Pani Ilona
nauczycielka gr. II Mali Podróżnicy
W pracy staram się otoczyć dzieci jak najlepszą opieką, aby czuły się bezpiecznie. Priorytetem w wychowaniu jest dla mnie samodzielność dziecka, ponieważ poprzez podejmowanie prób i gromadzenie doświadczeń, stopniowo opanowuje ono niezbędne w życiu umiejętności.
Image module
Image module
Małgorzata Szczucińska
wicedyrektor - nadzór pedagogiczny
Pedagog. Absolwentka UAM w Poznaniu na kierunku edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, dodatkowe studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz Oligofrenopedagogiki.
Image module